Geneeskundige Dagen 2019 Featured

GDA 2019, onder het voorzitterschap van Prof. Dr. Guy Hans en Dr. J. Collin

12 – 13 – 14 september 2019
campus Drie Eiken • UAntwerpen

Digitalisering zorgt voor een revolutie in de gezondheidszorg.  Verslagen en resultaten gaan via elektronische weg. Gegevens van patiënten en zorgverleners worden in allerhande databanken opgeslagen waar ze onmiddellijk te raadplegen zijn. Patiënten kunnen hun gezondheidsgegevens inkijken, voorschriften opvolgen en een mandaat verschaffen voor inzage in hun gegevens. Dagelijks verschijnen nieuwe medische apps. Sensors zullen instaan voor opvolging van vitale parameters en vroegtijdige detectie van aandoeningen. reg

Zijn zorgverleners op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen? Beschikken we over de kennis om patiënten te begeleiden doorheen de digitale toepassingen en weten we hen zo nodig te beschermen tegen het ongecontroleerd beschikbaar stellen van medische informatie?

Prof. Guy Hans en Dr. Jean Colin werkten  een boeiend programma uit zodat U tijdens deze Geneeskundige Dagen de nodige expertise verwerft omtrent alle aspecten van e-gezondheid.

. (meer…)

Lidmaatschap 2019 Featured

Mede door de inkrimping van de promotiebudgetten van de farmaceutische sector zijn wij meer dan ooit aangewezen op uw steun om onze werking verder te zetten. De bijdragen van onze leden zijn essentieel om onze huisvesting en ons secretariaat als ontmoetingsplaats voor huisartsen en specialisten in stand te houden, en om onze symposia en de Geneeskundige Dagen te blijven organiseren.

Klik hier om lid te worden

(meer…)

Prof. Dr. Guy Hans

 • • sinds 2000 geneesheer-specialist anesthesie
 • • staflid Multidisciplinair Pijncentrum Universitair Ziekenhuis Antwerpen (UZA)
 • • 2006 medisch coördinator pijncentrum
 • • sinds oktober 2015 medisch directeur UZA
 • • lid van verschillende nationale en internationale wetenschappelijke verenigingen pijnbehandeling, ziekenhuisbeheer en medische informatica
 • • sinds 2012 betrokken bij de ontwikkeling van e-gezondheid applicaties met o.a. Appi@Home in 2016 door Agoria uitgeroepen tot beste E-health applicatie

Dr. Jean Collin

 • • huisarts Wijkgezondheidscentrum Antwerpen-Zuid (regio Beerschot)
 • • lid Bemiddelingscommissie Huisartsenwachtpost Antwerpen-Zuid
 • • lid stuurgroep leerstoel Gezondheidsrecht UAntwerpen (Prof Vansweevelt)
 • • postgraduaat Gezondheidsrecht UA 2016-2017
 • • postgraduaat Sociaal Recht (I) UAntwerpen 2017-2018
 • • vertegenwoordiger Eerstelijnszorgregio Antwerpen-Zuid voor huisartsenkring Antwerpen-Zuidondervoorzitter Provinciale Raad Artsen Antwerpen
 • • bestuurslid Feprafo vzw

Voorjaarssymposium 2019

Ons voorjaarssymposium 2019 ging door op zaterdag 27 april, van 08:30 tot 13:00 uur, traditiegetrouw in het mooie en goed bereikbare auditorium van Belfius, Grote Steenweg 456 te Berchem.

Het programma vindt u hier verder; de presentaties kan u via de links hieronder in het programma nog eens bekijken.

Enkele foto’s zijn hier beschikbaar.

(meer…)

Najaarsymposium 2018

SYMPOSIUM – Editie V – NIEUW voor de huisarts!

Ons symposium had plaats op zaterdag 17 november 2018

Organisator: Dr. Frank Goes, secretaris Karva
Moderator: Prof. Dr. Jean-Pierre Tricot, voorzitter Karva

Dit was het programma, met een link naar de online beschikbare presentaties:

09:30 Sessie I

11:00 Sessie II

KARVA events

© 2019 KARVA.be - All rights reserved