De KARVA-prijs Featured HomeCarouselDe KARVA-prijs

De “KARVA-prijs” wordt jaarlijks of tweejaarlijks uitgereikt aan een arts, een groep van artsen of een organisatie met artsen die zich onderscheiden door hun bijzondere bijdrage tot een optimale relatie en actieve samenwerking tussen artsen onderling in diverse geledingen van de gezondheidszorg, in het bijzonder tussen huisartsen en specialisten, of  tussen artsen en andere gezondheidswerkers in deeldomeinen van de gezondheidszorg. De prijs kan enkel toegekend worden aan artsen of organisaties met artsen, die ingeschreven zijn op de lijst van de nederlandstalige provinciale Raden van de Orde der Artsen. De inhoud van de onderscheiding sluit aan bij de ultieme opdracht van  KARVA die zich als organisatie tot doel stelt om alle artsen van welke discipline ook samen te brengen en zo elkaars expertise te leren kennen.

De prijs betekent een officiële waardering voor de inzet van de bekroonde arts of organisatie. Het bedrag wordt telkens bepaald door het bestuursorgaan van KARVA vzw. Voor de eerste editie van de KARVA-prijs heeft het bestuursorgaan een bedrag van
€ 10.000 voorzien. De prijs en de activiteit moeten zichtbaarheid geven aan KARVA vzw en houden een directe meerwaarde in voor de leden van deze vereniging en voor de gezondheidszorg in het algemeen. De bekroonde activiteit of bijdrage is toekomstgericht, origineel, creatief en kan verder geïmplementeerd worden in de regio Antwerpen en daarbuiten.

De beoordeling van de kandidaten gebeurt door een daartoe aangestelde adviesraad. De adviesraad bestaat uit 7 leden. Deze leden worden uitgenodigd om deel uit te maken van de adviesraad door het bestuursorgaan van KARVA, omwille van hun betrokkenheid bij activiteiten van KARVA of omwille van bekende verdiensten binnen de beroepsgroep. Het bestuursorgaan van KARVA stelt ook een voorzitter aan van de adviesraad. Minimum twee en maximum drie leden maken deel uit van het bestuursorgaan van KARVA. De adviesraad dient telkens opnieuw te worden samengesteld.

De leden van de adviesraad stellen een werkschema op dat hen toelaat om binnen de gestelde termijn van zes maanden tot een rangorde van kandidaten te komen. Om tot een selectie te komen, kiest de adviesraad autonoom de hiertoe gewenste middelen zoals een interview, curriculum vitae, lijst van wetenschappelijke verwezenlijkingen, publicatielijst of commentaar van externe experten. Aan de hand van de bekomen gegevens en de synthese hiervan wordt een tekst opgesteld die de keuze motiveert. De finale selectie van de kandidaten wordt voorgesteld aan het bestuursorgaan van KARVA om de definitieve keuze voor de laureaat te bevestigen.

De kandidaten die in aanmerking komen voor de prijs zijn een arts, een groep van artsen of een organisatie die onder andere bestaat uit artsen. Zij beantwoorden aan de hogervermelde definitie van bijzondere verdienste t.o.v. de relatie en samenwerking tussen artsen. Zij worden aangebracht door leden van de adviesraad of door leden van KARVA. Artsen of groepen van artsen kunnen zichzelf ook kandidaat stellen ingaande op de bekendmaking van de prijs. De prijs wordt slechts éénmaal aan dezelfde arts of organisatie toegekend

De uitreiking van de prijs gebeurt tijdens een academische zitting, bijvoorbeeld aan de vooravond van de Geneeskundige Dagen van dat jaar en besluit met een kort illustratief woord van de laureaat.

Kandidaatstellingen kunnen verstuurd worden aan de voorzitter van de adviesraad, prof. Paul Van Royen per email (paul.vanroyen@uantwerpen.be ) of per post op de zetel van KARVA, Gouverneur Kinsbergen Centrum, Doornstraat 331, 2610 Wilrijk. Voeg bij de kandidaatstelling ook een beknopt curriculum vitae, een omstandige motivering, alsook een overzicht van reeds gerealiseerde of geplande activiteiten.

.

hier vindt u het reglement

KARVA nieuws

© 2023 KARVA.be - All rights reserved