Reglement KARVA-prijs HomeReglement KARVA-prijs

1. De “KARVA-prijs” staat open voor artsen, een groep van artsen of een organisatie met artsen, die ingeschreven zijn op de lijst van de nederlandstalige Provinciale raden van de Orde der Artsen.

2. De arts, organisatie of groep van artsen moet zich onderscheiden door een bijzondere bijdrage tot een optimale relatie en actieve samenwerking tussen artsen onderling in diverse geledingen van de gezondheidszorg, in het bijzonder tussen huisartsen en specialisten, of tussen artsen en andere gezondheidswerkers in deeldomeinen van de gezondheidszorg. De prijs betekent een officiële waardering voor de inzet van de bekroonde arts(en) of organisatie.

3. De prijs kan niet worden toegekend aan leden van de adviesraad of leden van het bestuursorgaan van KARVA. De prijs wordt slechts éénmaal aan dezelfde arts of organisatie toegekend

4. De prijs en de activiteit moeten zichtbaarheid geven aan KARVA vzw en houden een directe meerwaarde in voor de leden van deze vereniging en voor de gezondheidszorg in het algemeen. De bekroonde activiteit of bijdrage is origineel, toekomstgericht en kan verder geïmplementeerd worden in de regio Antwerpen en daarbuiten.

5.De prijs zal uitgereikt worden tijdens de academische zitting van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen of een gelijkaardige academische zitting

6. Het bedrag van de prijs wordt telkens bepaald door het bestuursorgaan van KARVA vzw

7. De beoordeling van de kandidaten gebeurt door een daartoe aangestelde adviesraad. De adviesraad bestaat uit zeven leden, waaronder één jurist(e). Deze leden worden uitgenodigd om deel uit te maken van de adviesraad door het bestuursorgaan van KARVA, omwille van hun betrokkenheid bij de activiteiten van KARVA of omwille van bekende verdiensten binnen de beroepsgroep. Minimum twee en maximum drie leden maken deel uit van het bestuursorgaan van KARVA. Het bestuursorgaan van KARVA stelt de voorzitter aan van de adviesraad. De adviesraad dient telkens opnieuw te worden samengesteld.

8. Kandidaten voor de prijs worden aangebracht door leden van de adviesraad of door leden van KARVA. Artsen of groepen van artsen kunnen zichzelf ook kandidaat stellen na bekendmaking van de prijs.

9. Bij de voordracht van een kandidaat wordt een beknopt curriculum vitae, met de door de organisatie of arts reeds gerealiseerde en geplande activiteiten alsook een omstandige motivering voor de kandidaatstelling bezorgd aan de voorzitter van de adviesraad.

10. De leden van de adviesraad stellen een werkschema op dat hen toelaat om binnen de gestelde termijn van zes maanden tot een rangorde van kandidaten te komen.

11. Om tot een selectie te komen, hanteert de adviesraad verschillende criteria zoals onder andere toekomstgerichtheid, originaliteit, implementeer- en transfereerbaarheid. De adviesraad kiest autonoom de hiertoe gewenste bijkomende middelen zoals een interview of commentaar van externe experten. Aan de hand van de bekomen gegevens en de synthese hiervan wordt in consensus een tekst opgesteld die de keuze motiveert.

12. De finale selectie van de kandidaten wordt voorgesteld aan het bestuursorgaan van KARVA om de definitieve keuze voor de laureaat te bevestigen.

© 2023 KARVA.be - All rights reserved