Oproep kandidaturen KARVA-prijs Featured HomeCarouselOproep kandidaturen KARVA-prijs

De “KARVA-prijs” wordt jaarlijks uitgereikt aan een arts, een groep artsen of een organisatie met artsen die door hun initiatief bijdragen aan een optimale relatie en actieve samenwerking tussen artsen onderling, in het bijzonder tussen huisartsen en specialisten, maar ook met andere gezondheidswerkers, interdisciplinair en over de grenzen van de vakgebieden heen.

De prijs kan enkel toegekend worden aan artsen of organisaties met artsen, die ingeschreven zijn op de lijst van de Nederlandstalige provinciale Raden van de Orde der Artsen. De inhoud van de onderscheiding sluit aan bij de ultieme opdracht van  KARVA die zich als organisatie tot doel stelt om alle artsen van welke discipline ook samen te brengen en zo elkaars expertise te leren kennen. Laureaten van de KARVA-prijs waren de vorige jaren het Therapeutische Atelier TheA, het project Zipster en het Zorgpunt voor Oekraïense ontheemden.

De prijs betekent een officiële waardering voor de inzet van de bekroonde arts of organisatie. De geselecteerde bijdrage wordt bekroond met een prijs van € 10.000. De bekroonde activiteit of bijdrage is toekomstgericht, origineel, creatief en kan verder geïmplementeerd worden in de regio Antwerpen en daarbuiten.

Kandidaturen via mail (info@karva.be) in te dienen voor 31 mei 2024. Voeg bij de kandidaatstelling ook een beknopt curriculum vitae, een omstandige motivering, alsook een overzicht van reeds gerealiseerde of geplande activiteiten.

De uitreiking van de prijs gebeurt tijdens de Geneeskundige Dagen 2024

KARVA nieuws

© 2023 KARVA.be - All rights reserved