Voorjaarsymposium 2021 Featured HomeUncategorizedVoorjaarsymposium 2021

Voorjaarssymposium 2021 (hybride!)

zaterdag 20 maart 2021

Universiteit Antwerpen – Campus Drie Eiken
Gebouw O – aula O.02
09:00 – 12:30 uur

Organisator: dr. Frank Goes

Moderatororen: prof. dr. Paul Van Royen, dr. Marc Vanderveken

Programma

09:00 uur: sessie I

  • 1. 10 vragen -en antwoorden- rond het oog – dr. Frank Goes
  • 2. Ethische vragen bij dementie – prof. dr. Peter De Deyn
  • 3. Diabetes: What’s new? – prof. dr. Luc Van Gaal
  • 4. Het geneesmiddelenvoorschrift – apotheker Dirk Broeckx
  • 5. Meest gestelde vragen rond Covid-19 – Wencel Top, klinisch bioloog

 

10:15 uur: intermezzo

10:30 uur: sessie II

  • 6. Eetstoornissen bij adolescenten in coronatijden – dr. Katrien Maes
  • 7. Lijdt het hart ook onder vervuilde lucht? – prof. dr. Marc Claeys
  • 8. Glaasje op, laat je rijden – prof. dr. Lieve Peremans
  • 9. Ontwikkelingen en uitdagingen in de transplantatiechirurgie – prof. dr. Dirk Ysebaert
  • 10. Medisch Farmaceutisch Overleg (MFO) – dr. Peter Dieleman

 

12:00 uur: vraag en antwoord

12:30 uur: afsluiting

 

Deelname: leden KARVA, KAVA en VAV:  € 25     niet-leden:  € 50    Studenten gratis
Accreditering is aangevraagd.

Registratie:  U kan hier registreren

Afhankelijk van de dan geldende Covid-maatregelen kan het aantal deelnemers in het auditorium beperkt worden, maar het symposium zal in elk geval ook online te volgen zijn. De inloggegevens zullen per mail aan alle deelnemers bezorgd worden. Vergeet niet bij uw registratie aan te duiden of u bij voorkeur al dan niet ter plaatse aan het symposium wenst deel te nemen.mailto:info@karva.be; p.vercruysse@telenet.be?subject=Inschrijving%20voorjaarsymposium%202021&body=Naam:%0ARIZIV nummer:%0A%0AIk wens mij in te schrijven voor het symposium van 20 maart en (het niet-toepasselijke wissen)%0A%0A%20%20%20ik ben lid van KARVA / KAVA / VAV (het niet-toepasselijke wissen) en stort 25 EUR op rekening nr BE69 0689 0483 0878%0A%20%20%20ik ben geen lid en stort 50 EUR op rekening nr BE69 0689 0483 0878%0A%0AIk zou bij voorkeur ter plaatse deelnemen aan het symposium: JA / NEEN

KARVA nieuws

© 2019 KARVA.be - All rights reserved