GDA 2010 – Obesitas HomeGDA 2010 – Obesitas

GDA 2010

Topic

Obesitas

 Voorzitter

  • Prof. Dr. Luc Van Gaal

 

 Introductie

 

Deze 65ste Geneeskundige Dagen van Antwerpen brengen u dit jaar een quasi 65-jarig durend probleem dat epidemische normen aanneemt : het probleem van overgewicht en obesitas. In deze tijd ven monsterscores, monstefiles en een monstercisis heeft ook de wereldwijde epidemie van overgewicht en obesitas monsterachtige vormen aangenomen.

Niet alleen in de verenigde Staten en Europe, ook in België en Vlaanderen wordt obesitas een uitgesproken en niet meer te ontzien probleem voor de volksgezondheid met een belangrijke medische, sociale en economische impact. Er zijn weinig of geen orgaanstelsels in het lichaam die niet door de gewichtsoproblematiek beïnvloed worden; daarom zijn deze Geneeskundige Degen met de aanwezigheid van quasi alle specialiteiten een unieke gelegenheid om alle betrokkenen op dit terrein samen te brengen en de actuele stand van zaken bespreekbaar te maken met persoonlijke visies, verwachtingen en perspectieven.
Het onderwerp spreekt dermate alle deelnemers aan, dat quasi alle deelnemende groepen in deze Geneeskundige Dagen obesitas als rode draad in hun programma verweven hebben.
Verwachtingen impliceren het aanbieden van nieuwe mogelijkheden voor patiënten met ernstige obesitas geïnduceerde pathologie, zoals de link met diabetes, slaapapnoe, hart- en vaatziekten en sommige kankers. Helaas is het huidige klimaat niet van die aard om op farmacologisch gebied een armamentarium aan therapeutische mogelijkheden aan te bieden voor patiënten. Er is geen domein in de geneeskunde waar zo kritisch, wellicht al te kritisch, wordt omgesprongen met nieuwe moleculen voor obsitas ondanks zijn ernstig toenemende epidemie. zijn toenemend risico voor tal van aandoeningen en de daarmee gepaarde kost.
Deze 65ste Geneeskundige Dagen van Antwerpen vallen samen met 30 jaar interesse voor dit domein aan de UA. Sinds 1980 wordt aan de UA obesitas research en care hoog in het vaandel gedragen: met de inmiddels gekende repercussie op nationaal en internationaal gebied. Meer en meer artsen hebben ook gedurende de laatste jaren ingezien dat obesitas ook voor hun specialiteit belangrijk wordt.
Laten we deze verschillende aspecten een het woord laten op deze 3 dagen, waar wetenschap, vriendschap en cultuur naar jaarlijkse traditie mekaar kunnen vinden.

Geniet ervan door dik en dun.

 

 

GDA2010A

© 2023 KARVA.be - All rights reserved