KARVA HomeKARVA

Het Collegium Medicum Antverpiense werd op 28 april 1620 opgericht bij keuze van de Stadsmagistraat en is een van de oudste medische verenigingen ter wereld.

Dat Collegium leeft heden nog voort als VZW onder de naam Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen. De raad van beheer bestaat uit zowel afgevaardigden van diverse huisartsenkringen als specialisten uit de verschillende ziekenhuisnetten.

De zetel van de vereniging was gevestigd in het Geneesherenhuis, een negentiende-eeuwse patriciërswoning die haar eigendom is. Hier beschikte men over een secretariaat, verschillende vergaderzalen, een prachtige bibliotheek, een historisch archief en een “Medische Club”.
Wegens de hoog oplopende kosten hebben wij dit pand moeten verlaten, en hebben wij nu onze intrek genomen in het gebouw van KAVA, de Koninklijke ApothekersVereniging van Antwerpen. Maar aan de geest van de vereniging is niets veranderd !

De voornaamste doelstelling van de Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen is een forum te zijn voor de communicatie tussen alle Antwerpse artsen zonder onderscheid van specialisatie, ziekenhuisaffiliatie of politiek-filosofische overtuiging.

KARVA organiseert verschillende symposia per jaar met een ruime opkomst. De Geneeskundige Dagen van Antwerpen hebben jaarlijks plaats in de maand september. Dit driedaagse evenement wordt reeds 60 jaar georganiseerd en vormt als dusdanig het grootste medische congres dat in België op jaarbasis plaatsvindt.
De GDA worden bijgewoond door meer dan 1000 artsen, tandartsen en paramedici en omvatten tientallen symposia en socioculturele activiteiten.
KARVA en haar afdelingen organiseren daarnaast ook niet-medische activiteiten, zoals een jaarlijkse historische reis (Nonnius-genootschap), kunsttentoonstellingen, enzomeer.

© 2023 KARVA.be - All rights reserved