Lidmaatschap HomeLidmaatschap

Mede door de inkrimping van de promotiebudgetten van de farmaceutische sector zijn wij meer dan ooit aangewezen op uw steun om onze werking verder te zetten. De bijdragen van onze leden zijn essentieel om onze behuizing en ons secretariaat als ontmoetingsplaats voor huisartsen en specialisten in stand te houden.

 

 Als lid van KARVA geniet u bovendien enkele specifieke voordelen:

Vergaderruimten

Gebruik vergaderzalen binnen GKC (mits vergoeding)

  • Medische meetings met andere leden (huisartsenkringen, lunchmeetings, …): tegen voordelig tarief
  • Meetings met niet-leden

Geneeskundige Dagen

Verlaagde inschrijving voor de Geneeskundige Dagen van Antwerpen
Inschrijving GDA: 50 % korting

Symposia

Alle voorjaar/najaar symposia
Inschrijving per symposium: : 50 % korting

Culturele bijeenkomsten

Wij plannen regelmatig een cultureel evenement, ook nu wij niet meer over een eigen huis kunnen beschikken. Meer nieuws hieromtrent via onze nieuwsbrief.
Gratis voor leden

Artsenservice

Voor de aangesloten leden helpt KARVA, voor het organiseren van vervangingen bij ziekte of onbeschikbaarheid.
Tevens is KARVA ook een regionaal kenniscentrum voor de artsen en dit voor diverse aspecten van het beroep: opstart, aansprakelijkheid, verzekering, organisatie artsenpraktijk, accreditering, tele-medicine.
Inbegrepen in het lidgeld

 

Lidmaatschap 2024

Standaard lidmaatschap € 135
Partner lid € 75
Steunend lid vanaf € 200
Startend arts (jaar van promotie) gratis
Startend arts (tot 30 jaar) € 75
Arts zonder praktijk € 75
ASO’s, HAIO’s, doctorandi gratis

 

Uw lidmaatschap hernieuwen kan door storting van het aangepaste bedrag op rekening
BE69 0689 0483 0878 van KARVA vzw met de vermelding “lidmaatschap 2024”

© 2023 KARVA.be - All rights reserved