Lidmaatschap HomeLidmaatschap

Mede door de inkrimping van de promotiebudgetten van de farmaceutische sector zijn wij meer dan ooit aangewezen op uw steun om onze werking verder te zetten. De bijdragen van onze leden zijn essentieel om onze behuizing en ons secretariaat als ontmoetingsplaats voor huisartsen en specialisten in stand te houden.

 

 Als lid van KARVA geniet u bovendien enkele specifieke voordelen:

Vergaderruimten

Gebruik vergaderzalen binnen GKC (mits vergoeding)

  • Medische meetings met andere leden (huisartsenkringen, lunchmeetings, …): tegen voordelig tarief
  • Meetings met niet-leden

Geneeskundige dagen

Verlaagde inschrijving voor de Geneeskundige Dagen van Antwerpen, het congres dat KARVA sinds 1946 onafgebroken heeft georganiseerd en één van de grootste jaarlijkse medische congressen is in Vlaanderen. Het thema voor 2020 is Geriatrie en wordt georganiseerd door Prof. Dr. Anne-Marie De Cock en Prof. Dr. Lieve Peremans.
Inschrijving GDA: 50 % korting

Symposia

Dit jaar is het voorjaarssymposium op de valreep afgelast wegens het corona-gebeuren. Informatie over het najaarsymposium volgt later, in functie van wat mogelijk zal blijken.
Inschrijving per symposium: : 50 % korting

Culturele bijeenkomsten

Wij plannen regelmatig een cultureel evenement, ook nu wij niet meer over een eigen huis kunnen beschikken. Meer nieuws hieromtrent via onze nieuwsbrief.
Gratis voor leden

Artsenservice

Voor de aangesloten leden helpt KARVA, voor het organiseren van vervangingen bij ziekte of onbeschikbaarheid.
Tevens is KARVA ook een regionaal kenniscentrum voor de artsen en dit voor diverse aspecten van het beroep: opstart, aansprakelijkheid, verzekering, organisatie artsenpraktijk, accreditering, tele-medicine.
Inbegrepen in het lidgeld

 

Lidmaatschap 2021

Gewone bijdrage 120 €
Partner lid 60 €
Steunend lid vanaf 200 €
Startende artsen (jaar van promotie) gratis
Jonge artsen (tot 30 jaar) 60 €
Artsen zonder praktijk 60 €

 

Mail nu en krijg alle lidmaatschaps info – KARVA Lidmaatschap

Graag ontvangen we uw lidgeld op volgende rekening:
IBAN BE69 0689 0483 0878
BIC GEBABEBB

© 2019 KARVA.be - All rights reserved