GDA 2022 HomeGeen categorieGDA 2022

Geneeskundige Dag van Antwerpen
vrijdag 16 september 2022
Campus ‘Drie Eiken’ – Gebouw Q
Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen

“Samenwerking in de zorg, evidence-based en persoonsgericht”
accreditering 22011454   6,5 CP

De 77e editie van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen was gericht op samenwerking
tussen alle betrokken zorgverstrekkers: huisartsen, specialisten en paramedici

De avond voordien had de viering plaats van 400 jaar KARVA met uitreiking van de Karva-prijs

Lees verder het programma van de Geneeskundige Dag met de beschikbare presentaties:

1ste blok Plenair (Engelstalig, samen met AMSC – Antwerp Medical Students’ Congress)

Theme: evidence based practice – collaboration – personalized care

.   o  Evidence based practice – Bert Aertgeerts (GP, acad. GP-medicine center, univ. Louvain)
.   o  Interprofessional collaboration in health practice – Paul Van Royen (UAntwerpen)
.   o  Future of oncologic treatment and personalized medicine – dr. Christophe Deben (CORE- UAntwerpen)

2e blok Parallelsessies

    – Samenwerking binnen urgentiegeneeskunde   

.        – Nieuwe richtlijnen urgentietrousse voor de huisarts –  dr. Hanne Cloetens (huisarts – WOREL)

.        – Nieuwe procedure voor immobilisatie bij trauma – dr. Johan Gillebeert  (ZNA)

.        – Samenwerking tussen de wachtpost en spoedgevallen – dr. Stefan Morreel (huisarts – UAntwerpen)

    – Samenwerking bij lage rugpijnbehandeling

.        – Orthopedische aanpak van lage rugpijn – prof. dr. Jef Michielsen (UAntwerpen, UZA

.        – Beleid bij lage rugpijn in de eerste lijn – prof. dr. Hilde Bastiaens (UAntwerpen)

.        – Kinesitherapeutische aanpak bij lage rugpijn – Rob Vanderstraeten (UAntwerpen)

    – Opvang en begeleiding van daders en slachtoffers van seksueel misbruik/ intrafamiliaal geweld

.        – Opvang van slachtoffers van seksueel geweld – dr. Ilse Kint ( UZA)

.        – Opvang en begeleiding van daders – prof. dr. Kris Goethals (UAntwerpen – UZA)

.        – Kindermishandeling en aanpak ervan – dr. Inge Vanderstraete (VKAntwerpen)

    – Samenwerking bij de revalidatie van de oncologische patiënt

.        – Nieuwe richtlijnen voor oncorevalidatie in de eerste lijn – een geïntegreerde aanpak prof. dr. Josefien Van Olmen

.        – Fysieke revalidatie van de oncologische patiënt – dr. An De Groef (Uantwerpen)

.        – Maatschappelijke en arbeids re-integratie van de oncologische patiënt  (KOTK – Lode Godderis?)

    – Samenwerking bij de behandeling van het zieke kind

.        – Begeleiding van kinderen met ontwikkelingsstoornissen – dr. Anke Van Dijck (UAntwerpen)

.        – Samenwerking tussen huisarts en kinderarts in België – dr. Tyl Jonckheer (GZA, kindergeneeskunde)

.        – Samenwerking tussen huisarts en kinderarts in Europa – prof. dr. Ann De Guchtenaere (UZGent, AZ Damiaan – voorzitter Vlaamse Vereniging Kindergeneeskunde)

    – Samenwerking rond gynaecologie en zwangerschap

.        – Multidisciplinaire richtlijn postpartumzorg – Inge Tency  (vroedkunde-Odisee)

.        – Richtlijn noodanticonceptie en de rol van de apotheker – Michael Ceulemans (KULeuven)

.        – Globale kwaliteitszorg en multidisciplinaire samenwerking rond borstkanker – prof. dr. Didier Verhoeven (UAntwerpen, KLINA)

3e blok Plenair: conclusies + debat

.        – Korte presentatie van conclusies en topics uit de parallelsessies

.        – Moderator Guy Tegenbos

.        – Deelnemers debat :

Prof. Guy Hubens (decaan FGGW, chirurgie), Geert Van de Voorde (Eerstelijnszone Antwerpen Centrum), Brigitte Claes (UZA- transmuraal zorgcoördinator), Jean Colin (voorzitter Orde Artsen Antwerpen)

.

Met de erg gewaardeerde steun van:

KARVA nieuws

© 2023 KARVA.be - All rights reserved