Archive for the ‘Geen categorie’ Category HomeGeen categorie

400 jaar KARVA Featured

Ter gelegenheid van dit jubileum werd een een videopresentatie gerealiseerd, die de doelstellingen en de realisaties van deze unieke vereniging voorstelt. Ook het Lambotte-museum van de geschiedenis van de gezondheidszorg en het boek “Gesprekken over Hedendaagse Geneeskunde” komen in deze presentatie aan bod.

Wij tonen u hieronder alvast een korte smaakmaker, maar ga zeker kijken naar de volledige reeksof bekijk de verschillende video’s afzonderlijk !!

 

DOMO Antwerpen vzw

Domo biedt laagdrempelige, preventieve gezinsondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen, met kinderen onder de twaalf jaar en aanstaande gezinnen. Met onze één op één aanpak willen we:

  • – talentontwikkeling bij jonge kinderen bevorderen

  • – het isolement van kwetsbare gezinnen doorbreken en hun netwerk versterken

  • – ouders in hun opvoedende rol bevestigen en versterken

       en zo voorkomen dat alledaagse problemen onoverkomelijk  worden.

https://www.domo-antwerpen.be

Violett – Ghapro vzw

De opstart van dit project vond plaats onder de vleugels van het Centrum voor de Evaluatie van Vaccinaties (CEV) van de Universiteit Antwerpen (UA) onder leiding van professor dr. Pierre Van Damme en had als opdracht het ondersteunen van de seksuele gezondheid van sekswerkers. Inmiddels zijn we geëvolueerd naar een organisatie waar volgende doelstellingen voorop staan:

  • – Bevorderen van de preventieve gezondheidszorg en sociale hulpverlening.
  • – Uitbouwen van een geïntegreerde zorg voor sekswerkers op preventief medisch, sociaal en psychosociaal vlak.
  • – Medische gezondheidszorg gericht op preventie van seksueel overdraagbare infecties, counseling rond veilig werken, anticonceptie e.a .
  • – Doelgroep bereiken op de verschillende werkplekken in de stad en bij uitbreiding provincie Antwerpen.
  • – Implementatie en evaluatie van een hepatitis-B vaccinatieprogramma.
  • – Beleidsondersteunend en –voorbereidend onderzoek (adviezen aan de overheid).

Medisch epidemiologische research, met internationale publicaties over het voorkomen en onderzoek van seksueel overdraagbare infecties.

www.violett.be/nl/

Zenith vzw

Zenith vzw is een humanitaire organisatie die zich bekommert om de minstbedeelden. En dit zonder onderscheid te maken in afkomst, religie, nationaliteit of politieke overtuiging. De 58 vrijwilligers (waaronder Dr. Tricot) die wekelijks actief zijn bij Zenith vzw hebben als doel kansarme gezinnen een warm onthaal te geven en hen bij te staan in moeilijke of benarde omstandigheden van het leven.

Wekelijks worden meer dan 200 families ontvangen en worden voedingspakketten en andere bijstandsproducten uitgedeeld; de families hebben acces tot kleding, huislinnen, onderhoudsproducten en producten voor persoonlijke hygiëne, baby-producten, luiers enz. Zo verdeelden we in het jaar 2019 aan gemiddeld 212 gezinnen (of zo’n 740 personen) meer dan 110 ton voeding, dankzij de hulp van Europa (FEAD), van de voedselbanken, van de Stad Antwerpen en van diverse sponsors. Zenith staat ook in voor verjaardagpakketten, Sint-Niklaasviering, vaccinatie-dagen in samenwerking met de provincie Antwerpen, kerstpakketten, schoolpakketten, enz.

 Het project:

Het project dat wij u graag willen voorstellen bevat de ondersteuning van de families met schoolgaande kinderen om hen uit te rusten met degelijk schoolmateriaal. Elk jaar schenken we, tijdens een ‘terug naar school actie tijdens de zomer’, nieuwe boekentassen, schoolmateriaal, turnmateriaal, turnpantoffels, aan een deel van onze gezinnen. (Vorig jaar werden 131 kinderen uit 96 gezinnen betrokken bij deze actie.)

Zeker tijdens deze periode, waarin kinderen uit kansarme middens tijdens de lock downperiode ver van hun schoolomgeving moesten blijven is het belangrijk dat ze in september het nodige schoolmateriaal kunnen ontvangen om hun integratie op school te vergemakkelijken.

Zo zal uw steun bijdragen tot een uitbreiding van dit project naar meerdere en andere kinderen per gezin en een bredere aantal nieuwe kwaliteitsvolle schoolartikelen. We willen inderdaad niet dat het inhalen van de achterstand die ze dit jaar opgelopen hebben voor de zomervakantie belemmerd zou worden door inadequaat didactisch uitrusting. Wij zijn zeker dat we met zo’n project beantwoorden aan de objectieven die KARVA beoogt, namelijk de psychische en sociale gezondheidstoestand van kansarmen kinderen bevorderen.

www.zenithvzw.be

© 2019 KARVA.be - All rights reserved