Archive for the ‘Carousel’ Category HomeCarousel

Voorjaarssymposium 2019 Featured

Nog enkele dagen te gaan tot aan ons voorjaarssymposium 2019 !

Het gaat door nu zaterdag 27 april 2019, van 08:30 tot 13:00 uur, traditiegetrouw in het mooie en goed bereikbare auditorium van Belfius, Grote Steenweg 456 te Berchem.

Het programma vindt u hier verder (maar u kan ook  meteen registreren …)

(meer…)

Lidmaatschap 2019 Featured

Mede door de inkrimping van de promotiebudgetten van de farmaceutische sector zijn wij meer dan ooit aangewezen op uw steun om onze werking verder te zetten. De bijdragen van onze leden zijn essentieel om onze huisvesting en ons secretariaat als ontmoetingsplaats voor huisartsen en specialisten in stand te houden, en om onze symposia en de Geneeskundige Dagen te blijven organiseren.

Klik hier om lid te worden

(meer…)

Geneeskundige Dagen 2019 Featured

GDA 2019, onder het voorzitterschap van Prof. Dr. Guy Hans en Dr. J. Collin

12 – 13 – 14 september 2019
campus Drie Eiken • UAntwerpen

Digitalisering zorgt voor een revolutie in de gezondheidszorg.  Verslagen en resultaten gaan via elektronische weg. Gegevens van patiënten en zorgverleners worden in allerhande databanken opgeslagen waar ze onmiddellijk te raadplegen zijn. Patiënten kunnen hun gezondheidsgegevens inkijken, voorschriften opvolgen en een mandaat verschaffen voor inzage in hun gegevens. Dagelijks verschijnen nieuwe medische apps. Sensors zullen instaan voor opvolging van vitale parameters en vroegtijdige detectie van aandoeningen. reg

Zijn zorgverleners op de hoogte van deze nieuwe ontwikkelingen? Beschikken we over de kennis om patiënten te begeleiden doorheen de digitale toepassingen en weten we hen zo nodig te beschermen tegen het ongecontroleerd beschikbaar stellen van medische informatie?

Prof. Guy Hans en Dr. Jean Colin werkten  een boeiend programma uit zodat U tijdens deze Geneeskundige Dagen de nodige expertise verwerft omtrent alle aspecten van e-gezondheid.

. (meer…)

Wij zijn verhuisd ! Featured

Sedert 30 januari 2017 rinkelt onze telefoon (het nummer verandert niet) op onze nieuwe locatie, “Het koetshuis”, onderdeel van het KAVA-gebouw aan de Lange Leemstraat 187. Het onderhoud van het mooie statige gebouw in de Louizastraat, zo veel jaren het uithangbord van KARVA, alias de Geneeskundige Kring, was spijtig genoeg niet langer financieel haalbaar.

(meer…)

© 2019 KARVA.be - All rights reserved