GDA 2022 Featured HomeGeen categorieGDA 2022

Geneeskundige Dag van Antwerpen
vrijdag 16 september 2022
Campus ‘Drie Eiken’ – Gebouw Q
Universiteitsplein 1, 2610 Antwerpen

“Samenwerking in de zorg, evidence-based en persoonsgericht”

De 77e editie van de Geneeskundige Dagen van Antwerpen is gericht op samenwerking
tussen alle betrokken zorgverstrekkers: huisartsen, specialisten en paramedici

Bij deze editie van de GDA worden alle presentaties op één dag gebundeld in 3 blokken:
één plenaire zitting, een 2 x 3 parallelsessies en een afsluitend overzicht met debat.
Aansluitend een barbecue voor de deelnemers.

De avond voordien heeft de viering plaats van 400 jaar KARVA

Voorlopig programma:

1ste blok Plenair (Engelstalig, samen met AMSC – Antwerp Medical Students’ Congress)

Theme: evidence based practice – collaboration – personalized care

.   o  Evidence based practice – Bert Aertgeerts (GP, acad. GP-medicine center, univ. Louvain)
.   o  Interprofessional collaboration in health practice – Paul Van Royen
.   o  Future of oncologic treatment – personalized medicine

 

2e blok Parallelsessies

    – Oncorevalidatie    

.        – samenwerking bij de oncologische behandeling (vanuit standpunt HA)

.        – richtlijn oncorevalidatie

    – Urgentiegeneeskunde

.        – samenwerking binnen urgentiegeneeskunde (urgentietrousse)

    – Lage rugpijn

.        – samenwerking bij lage rugpijnbehandeling

    – Pediatrie

.        – samenwerking bij de behandeling van het zieke kind

    – Gynaecologie

.        – samenwerking rond gynecologie en zwangerschap

    – Opvang en begeleiding van daders en slachtoffers van seksueel misbruik/geweld

 

3e blok Plenair: afsluitend overzicht + debat

.        – samenwerking zorg in een grootstedelijk gebied + netwerking.

 

!! Aansluitend  worden de deelnemers uitgenodigd op een barbecue (afzonderlijke inschrijving) !!

 

Registratie en info: volgt spoedig

KARVA nieuws

© 2019 KARVA.be - All rights reserved