Zenith vzw HomeGeen categorieZenith vzw

Zenith vzw is een humanitaire organisatie die zich bekommert om de minstbedeelden. En dit zonder onderscheid te maken in afkomst, religie, nationaliteit of politieke overtuiging. De 58 vrijwilligers (waaronder Dr. Tricot) die wekelijks actief zijn bij Zenith vzw hebben als doel kansarme gezinnen een warm onthaal te geven en hen bij te staan in moeilijke of benarde omstandigheden van het leven.

Wekelijks worden meer dan 200 families ontvangen en worden voedingspakketten en andere bijstandsproducten uitgedeeld; de families hebben acces tot kleding, huislinnen, onderhoudsproducten en producten voor persoonlijke hygiëne, baby-producten, luiers enz. Zo verdeelden we in het jaar 2019 aan gemiddeld 212 gezinnen (of zo’n 740 personen) meer dan 110 ton voeding, dankzij de hulp van Europa (FEAD), van de voedselbanken, van de Stad Antwerpen en van diverse sponsors. Zenith staat ook in voor verjaardagpakketten, Sint-Niklaasviering, vaccinatie-dagen in samenwerking met de provincie Antwerpen, kerstpakketten, schoolpakketten, enz.

 Het project:

Het project dat wij u graag willen voorstellen bevat de ondersteuning van de families met schoolgaande kinderen om hen uit te rusten met degelijk schoolmateriaal. Elk jaar schenken we, tijdens een ‘terug naar school actie tijdens de zomer’, nieuwe boekentassen, schoolmateriaal, turnmateriaal, turnpantoffels, aan een deel van onze gezinnen. (Vorig jaar werden 131 kinderen uit 96 gezinnen betrokken bij deze actie.)

Zeker tijdens deze periode, waarin kinderen uit kansarme middens tijdens de lock downperiode ver van hun schoolomgeving moesten blijven is het belangrijk dat ze in september het nodige schoolmateriaal kunnen ontvangen om hun integratie op school te vergemakkelijken.

Zo zal uw steun bijdragen tot een uitbreiding van dit project naar meerdere en andere kinderen per gezin en een bredere aantal nieuwe kwaliteitsvolle schoolartikelen. We willen inderdaad niet dat het inhalen van de achterstand die ze dit jaar opgelopen hebben voor de zomervakantie belemmerd zou worden door inadequaat didactisch uitrusting. Wij zijn zeker dat we met zo’n project beantwoorden aan de objectieven die KARVA beoogt, namelijk de psychische en sociale gezondheidstoestand van kansarmen kinderen bevorderen.

www.zenithvzw.be

KARVA nieuws

© 2023 KARVA.be - All rights reserved