Filet Divers vzw HomeGeen categorieFilet Divers vzw

Filet Divers is een bruisend kansencentrum en een sociale Kruidenier. Filet Divers wil een netwerk vormen van mensen die, ondanks of dankzij hun verschillend zijn (verschillende huiskleur, nationaliteit, capaciteiten) het beste aan elkaar willen geven, elkaar willen versterken en ondersteunen.
De Sociale Kruidenier geeft directe hulp aan mensen in armoede. Wekelijks komen ze langs. Rond dit aanbod zijn tal van activiteiten georganiseerd en ontstaan :

  • – De onthaal en ontmoetingswerking
  • – Nederlandse conversatiegroepen
  • – Samen Inburgeren,
  • – Het kookproject
  • – Ondersteuning op vlak van computergebruik
  • – Individuele hulpverlening

Filet Divers zet in op de participatie van iedereen in alles wat we doen. Op die manier kunnen mensen hun capaciteiten inzetten en hun talenten ontwikkelen.
Filet Divers biedt hulp aan een 650 tal gezinnen op jaarbasis.

De Corona crisis
Vanaf 13 maart is Filet Divers in een andere modus gaan werken : geen onthaal en groepsactiviteiten. Ook de winkel werd gesloten.
De noodhulp werd omgezet in gratis voedselpakketten. De grootte van de pakketten is afhankelijk van het aantal gezinsleden.

www.filetdivers.be/nl/home

KARVA nieuws

© 2023 KARVA.be - All rights reserved