Antwerpse artsenvereniging steunt de zorg voor kansarmen en kwetsbaren in de Antwerpse regio HomeGeen categorieAntwerpse artsenvereniging steunt de zorg voor kansarmen en kwetsbaren in de Antwerpse regio

Vierhonderd jaar geleden in 1620 werd de Antwerpse artsenvereniging, Collegium Medicum Antverpiense opgericht, als voorloper van de huidige Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen. De aanzet voor de oprichting was de noodzaak om de toen sedert 1583 te Antwerpen woedende pestepidemie te bestrijden en tegelijk om de beroepsbelangen te verdedigen tegen de tussenkomst van kwakzalvers. Dit ging toen reeds gepaard met een filantropische bekommernis: de kosteloze zorgenverstrekking aan behoeftigen.

Nu, 400 jaar later, tijdens een nieuwe epidemie in onze regio’s en de hele wereld, heeft de vereniging KARVA besloten  een nieuw initiatief in het leven te roepen. De artsenvereniging ondersteunt financieel enkele projecten of organisaties, die begaan zijn met de fysische, psychische of sociale gezondheidstoestand van kansarmen  of kwetsbaren in onze maatschappij. De steun sluit volledig aan bij de oorspronkelijke en huidige doelstellingen van de vereniging. KARVA heeft als missie het samenwerken te bevorderen van alle artsen, huisartsen en specialisten, voor een sterkere en betere gezondheids- en welzijnszorg in de regio Antwerpen. Arts-leden van de vereniging droegen de organisaties voor en willen hiermee een krachtig signaal geven van solidariteit in deze moeilijke tijd.

KARVA schenkt aan vijf organisaties elk een som van 5.000 euro om hun zorg voor de kansarmen of kwetsbaren in onze regio en stad te versterken

  • Ghapro-Violett is een organisatie die gezondheidszorg en hulpverlening aanbiedt aan sekswerkers, een groep die omwille van hun economisch precaire situatie nu dubbel getroffen wordt door de COVID-19 epidemie;
  • Filet-Divers is een bruisend kansencentrum en sociale kruidenier. De organisatie zorgt nu tijdens de epidemie voor gratis voedselpakketten en bijkomende noodhulp aan mensen die het financieel moeilijk hebben;
  • Zenith is een organisatie die zich met heel veel vrijwilligers inzet voor de minstbedeelden en vooral nu ook voor kansarme gezinnen met schoolgaande kinderen;
  • Onthaal Sint-Antonius van Padua zorgt voor een warm onthaal, voedselpakketten, steun aan kansarmen, zowel aan alleenstaanden als gezinnen met kinderen.
  • DOMO Antwerpen, preventieve gezinsondersteuning aan huis bij kwetsbare gezinnen, met kinderen onder de twaalf jaar

Voor informatie over de Koninklijke Artsenvereniging van Antwerpen – zie www.karva.be of via mail info@karva.be

KARVA nieuws

© 2023 KARVA.be - All rights reserved