Een nieuwe voorzitter ! Featured HomeCarouselEen nieuwe voorzitter !

Op 7 oktober werd Prof. Dr. Paul Van Royen aangesteld tot nieuwe voorzitter, in opvolging van Prof. Dr. Jean-Pierre Tricot. Prof. Van Royen is gewoon hoogleraar binnen de vakgroep Eerstelijns- en Interdisciplinaire Zorg aan de Universiteit Antwerpen.

Een inleidend woord van onze voorzitter:

Als nieuwe voorzitter bedank ik mijn voorganger voor zijn volgehouden leiderschap. In 2020 bestaat KARVA 400 jaar. Het komende jaar is dus een jubileumjaar: een goed moment voor feest en voor een nieuwe dynamiek.

Gezondheidszorg vraagt vandaag om transmurale en teamgerichte samenwerking. Mekaar ontmoeten en elkaars expertise kennen, zijn de voorwaarden tot succesvol samenwerken. Zij zijn meer dan ooit nodig in een leefwereld met individuele verwachtingen, digitale communicatie en talloze engagementen. KARVA wil alle artsen van welke discipline of specialisme ook samenbrengen via wetenschappelijke en socio-culturele activiteiten. Zij moet de plaats zijn van ontmoeting en interactie buiten de grens van de eigen huisartsenkring, het specialisme, het ziekenhuis of de zorginstelling. Wij bieden als KARVA deze unieke meerwaarde in partnership met bedrijven en organisaties, de Universiteit Antwerpen, alle artsenverenigingen, kringen en ziekenhuizen.

Wens je die collega met expertise in een andere discipline beter te leren kennen, kom dan naar één van onze activiteiten en word lid van onze vereniging. Van harte welkom !

Paul Van Royen

KARVA nieuws

© 2019 KARVA.be - All rights reserved